г.

Imieniny:Adoracja Najświętszego Sakramentu
(Transmisja z kościoła Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji w Słupsku - Polska)

     Adoracja
w Kościele Katolickim oddawanie czci Bogu, który obecny jest w Najświętszym Sakramencie (pod postacią chleba) wystawionym w monstrancji.

     Obrzęd adoracji rozpoczyna się od umieszczenia Ciała Chrystusa (pod postacią chleba) w monstrancji na podwyższonym miejscu, ludzie w tym czasie klękają. Wystawieniu Najświętszego Sakramentu towarzyszą specjalne pieśni poświęcone Eucharystii. W czasie adoracji, osoby obecne podczas nabożeństwa modlą się w milczeniu lub odmawiając określone modlitwy. Adoracja kończy się błogosławieństwem, gdy ksiądz błogosławi klęczących wierzących monstrancją.

* * *

© Rzymsko-Кatolicki Kościół, parafia pw. "Ducha Świętego".
miasto Atbasar (Kazachstan) .